Styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler

- Det er svært viktig med et godt samarbeid mellom sivile og militære etater, understreket politisk rådgiver Ragnhild Mathisen da hun åpnet en internasjonal konferanse om styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler 19-20. oktober.

Styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler

(24.10.06) - Det er svært viktig med et godt samarbeid mellom sivile og militære etater, understreket politisk rådgiver Ragnhild Mathisen da hun åpnet en internasjonal konferanse om styrket beredskap mot masseødeleggelsesmidler 19-20. oktober.

Hun åpnet konferansen sammen med statssekretærene i Justis- og politidepartementet og Utenriksdepartementet. Norge var arrangør av konferansen, som avsluttet et fireårig NATO-prosjekt for å styrke beredskapen i NATO- og partnerskapsland. Over hundre deltakere fra 29 land kom til konferansen i Oslo.

Nato-prosjektet, kalt minimumsstandardprosjektet, har pågått på sivil side i NATO siden høsten 2002. Hensikten er å styrke beredskapen i alle 46 NATO- og partnerskapsland gjennom å rette fokus mot nødetater og førstelinjepersonells innsats og beredskap.

- I Norge baserer vi det sivil-militære samarbeidet på Totalforsvaret. Dette ble utviklet under den kalde krigen, men er modernisert slik at det er relevant for de utfordringene vi står overfor i dag. Totalforsvaret kan brukes for hele spekteret av kriser, fra hendelser i fredstid til krig, sier hun.

Les hele Ragnhild Mathisens innlegg her.

Lenke til konferansen.