Suksess og fiasko i offentlige IKT- prosjekter

En oppsummering av forskningsbasert kunnskap og evidensbaserte tiltak

Årlig investeres det milliardbeløp i utvikling og forvaltning av IKT-løsninger i offentlig sektor. Disse IKT-løsningene er avgjørende for verdiskapning og tjenesteyting i Norge. Mye går bra, men en ikke ubetydelig andel av IKT-prosjektene leverer ingen eller mye mindre nytte enn planlagt og har store budsjettoverskridelser. De største IKT-prosjektene synes å være overrepresentert blant de som mislykkes.

Denne rapporten oppsummerer forskningen på feltet og er utarbeidet av Simula og Scienta på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Les rapporten: