T-1539 Strategi for åpne kart- og eiendomsdata

Miljøverndepartementet har som mål at offentlige kart- og eiendomsdata i størst mulig grad skal være gratis tilgjengelig på linje med annen offentlig informasjon.

Last ned strategien.

T-1539
ISBN 978-82-457-0478-5

Last ned strategien. (pdf)