Nasjonalt utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner

Erfaringer og eksempler

Det er de gode eksemplene fra fylkene og kommunene som er det sentrale i denne rapporten.

T-1540 / 2013
ISBN 978-82-457-0479-2

For bestilling av trykte publikasjoner ta kontakt med lageret på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på telefon: 22 24 20 00 eller e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no

Det er de gode eksemplene fra fylkene og kommunene som er det sentrale i denne rapporten.

Hvert eksempel er knyttet til et fagområde, men de forteller også om prosessene som ligger bak det ferdige resultatet, og hvilke arbeidsmetoder kommunene og fylkene mener har vært vellykket.

Gjennom utviklingsprosjektet er universell utforming blitt en integrert del av kommunens og fylkets roller som samfunnsutvikler, myndighets utøver og tjenesteyter.

Mange av eksemplene er sektorovergripende og kunne vært plassert under flere fagområder. Til flere av eksemplene er det knyttet notiser som kan gi ytterligere tips.