Tar ut stevning

Staten v/Forsvarsdepartementet har ved Regjeringsadvokaten 11. oktober d.å. sendt Bergen tingrett stevning med påstand om avskjed av Atle Torbjørn Karlsvik fra embetet som kontreadmiral i Sjøforsvaret.

Tar ut stevning

12.10.06 Staten v/Forsvarsdepartementet har ved Regjeringsadvokaten 11. oktober d.å. sendt Bergen tingrett stevning med påstand om avskjed av Atle Torbjørn Karlsvik fra embetet som kontreadmiral i Sjøforsvaret. Staten har også krevd dom for at Karlsvik må tilbakebetale til staten et beløp fastsatt etter rettens skjønn til dekning av urettmessige ugifter påført staten, som foreløpig er beregnet til ca kr 797 000.

Til pressen:

Departementet ønsker ikke ytterligere å kommentere saken.