Terskelen for utvisning i saker som berører barn

Rapport fra arbeidsgruppe, avgitt 24. januar 2022

En utredning av forholdsmessighetsvurderingen med særlig henblikk på barnets beste i saker der en av foreldrene blir utvist som følge av brudd på utlendingsloven

Rapport: Terskelen for utvisning i saker som berører barn

Sammendrag av rapporten