Realfagstrategi - Tett på realfag

Nasjonal strategi for realfag i barnehagen og grunnopplæringen (2015–2019).

En ny realfagstrategi for en ny tid.

Illustrasjonsbilde
Alle barn og unge skal være tett på matematikk, naturfag og teknologi fra de begynner i barnehagen til de går ut av videregående skole, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Realfagsstrategien har fire overordnede mål:

  1. Barn og unges kompetanse i realfag skal forbedres.
  2. Andelen barn og unge på lavt nivå i realfag skal reduseres.
  3. Flere barn og unge skal prestere på høyt og avansert nivå.
  4. Barnehagelæreres og læreres kompetanse i realfag skal forbedres.

Tett på realfag (PDF, 1,8 MB)