Tilsagnsbrev private høyskoler 2007

Tilsagnsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til private høyskoler for 2007.

Tilsagnsbrev private høyskoler for 2007

 

 

Rapportering 2006 og statstilskudd 2008