Tilsagnsbrev private høyskoler 2007

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kunnskapsdepartementet

Tilsagnsbrevet fra Kunnskapsdepartementet til private høyskoler for 2007.

Tilsagnsbrev private høyskoler for 2007

 

 

Rapportering 2006 og statstilskudd 2008