Tildelingsbrev til Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører - Vea 2012

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet

Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Lenke til endelig tildelingsbrev til Statens fagskole for gartnere- og blomsterdekoratører 2012

Lenke til tildelingsbrev til Statens fagskole for gartnere- og blomsterdekoratører 2012 - supplerende brev nr. 1