Tilgjengelighet ved valg for syns- og bevegelseshemmede, lokalvalget i 2011

Formålet med denne undersøkelsen er å evaluere tilgjengeligheten ved lokalvalgene for syns- og bevegelseshemmede ved lokalvalget høsten 2011.

Formålet med denne undersøkelsen er å evaluere tilgjengeligheten ved lokalvalgene for syns- og bevegelseshemmede ved lokalvalget høsten 2011.

Et viktig prinsipp i et demokrati er at alle stemmeberettigede borgere fritt og hemmelig skal kunne avlegge stemme ved demokratiske valg. I valgforskriften er det fastsatt at stemmegiving skal legges til lokaler som er lett tilgjengelige og hvor alle velgere kan ta seg inn uten å måtte be om hjelp.

Undersøkelsen er utført av Tns Gallup for Kommunal- og regionaldepartementet.