Tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

Brev til Advokatfirmaet Selmer DA

Her kan du lese Finansdepartementets brev av 15. november 2013 til Advokatfirmaet Selmer DA om tillatelse til konvertering av grunnfondskapital og opprettelse av sparebankstiftelse.