Tilleggshøyring til havressurslova - sporing av fangst og registrering av mottakarar av fisk i første hand

Høringsfrist 22. desember 2006

Høyringsfrist: 22. desember 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist:

  • Høyringsfrist: 22. desember 2006