Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007

Nasjonale Festningsverk la 26. juni frem sluttrapport for arbeidet med tilstandsanalyse av alle de nasjonale festningsverkene som er forvaltet av Forsvaret. Arbeidet ble utført på oppdrag fra Forsvarsdepartementet.

Les rapporten her: Tilstandsanalyse av nasjonale festningsverk 2007 (pdf, 5 Mb.)