Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom

I desember 2016 ble hendelsen som refereres til som «Nødnett-saken» kjent. Saken satte fokus på tjenesteutsetting til utlandet. På bakgrunn av hendelsen og opplysninger i media om at Nødnett kunne påvirkes negativt, har Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) gjennomført tilsyn.

Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom (PDF)