Historisk arkiv

Ugradert redegjørelse om NSM og Nkoms tilsyn i «Nødnettsaken»

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp) redegjorde i dag for utfordringer og tiltak knyttet til tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Samtidig ble en ugradert redegjørelse av tilsynene med DSB, Motorola og Broadnet offentliggjort.

Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ved framleggelsen av den ugraderte redegjørelsen.
Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen ved framleggelsen av den ugraderte redegjørelsen. Foto: JD

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) har i forbindelse med den såkalte nødnettsaken ført tilsyn med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Motorola. Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) har i samme sak ført tilsyn med Broadnet.

 Det er en rekke problemstillinger knyttet til tjenesteutsetting av IKT-tjenester. Vi må sørge for sikkerhet, og hindre uvedkommendes tilgang til sensitiv informasjon, sier justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp).

– Regjeringen er opptatt av åpenhet om disse problemstillingene og hvordan vi best kan sikre oss som samfunn. Jeg bestilte derfor i høst en ugradert redegjørelse for resultatet av tilsynene med DSB, Motorola og Broadnet, fortsetter statsråden.

Utfordringsbildet knyttet til våre digitale sårbarheter er godt kjent. Det er lange verdikjeder – på tvers av sektorer og landegrenser.  Felles for mange saker er at det har vært mangelfulle risikovurderinger. Kunnskapen om sårbarhet og relevante sikkerhets- og kontrolltiltak har heller ikke vært tilstrekkelig.

– Som statsråd med et samordningsansvar for sikkerhet i sivil sektor ser jeg med stort alvor på sikkerhetsutfordringer i slike saker.  Jeg er opptatt av å få på plass effektive virkemiddel for å møte utfordringene, påpeker Amundsen.

Tilsyn med nødnett – felles redegjørelse NSM-Nkom (PDF)