Tiltak for økt seriøsitet og kompetanse i byggenæringen

I rapporten vurderer Implement Consulting Group ordninger som kan bidra til å møte forbrukernes og næringens behov for å få synliggjort seriøsitet og kompetanse i byggenæringen,

Markedet for håndverktjenester vurderes å representere en høy grad av kompleksitet for forbruker. Forbrukeren må forholde seg til mange tilbydere, alt fra større firmaer til enkeltpersonsforetak. Det finnes flere bransjeregistre og internettbaserte markedsportaler som skal avhjelpe deler av problemet. Portalene fremstår imidlertid med varierende troverdighet og seriøsitet.

Basert på datainnsamlingen er det gjort en evaluering av i hvilken grad dagens ordninger bidrar til å møte forbrukernes og næringens behov for å få synliggjort seriøsitet og kompetanse. Videre vurderes hvordan
dagens ordninger bør styrkes, også sett i relasjon til andre allerede igangsatte initiativer.