Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tiltak som kan bidra til å øke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse

Rapporten presenterer en kartlegging av aktører som bidrar til å styrke befolkningens digitale deltagelse og kompetanse.

Rapporten kartlegger aktører, aktiviteter og målgrupper, og kommer med forslag til hvordan departementet og offentlige etater kan understøtte fremtidig innsats. Et mangfoldig og i stor grad frivillig aktørbilde er verdifullt og bør understøttes. Det er behov for oppskalering av tilbu-det og økt aktivitet kan i stor grad utføres av de samme aktørene.

Rapporten er utarbeidet av DAMVAD på vegne av Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD).