Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2021

Rapport fra faggruppen for tjenestekjeder

Kunnskapssektoren har en kompleks oppgaveportefølje og et bredt spekter av brukergrupper. Faggruppen for tjenestekjeder i Kunnskapsdepartementets sektor ble etablert i 2019 som et initiativ for å identifisere og foreslå tjenestekjeder. Ved å etablere en fellesarena kan man sammen utforske muligheter for utvikling av tjenestene, og slik legge et grunnlag for bedre samarbeid og bedre tjenester for brukerne.