Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022

Rapport om tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022.

Digitaliseringen skaper helt nye muligheter for å tilby bedre tjenester for de som bruker dem. For å identifisere områder hvor det er potensiale for bedre flyt i digitale tjenester har en faggruppe kartlagt to ulike brukerreiser. Begge ønsker å komme tilbake til utdanning.

Første eksempel er en elev med høyt fravær som avsluttet skolegang uten vitnemål og kommer tilbake for å fullføre videregående utdanning som voksen. Det andre eksempelet er en flyktning som har kommet til Norge og har en påbegynt ingeniørutdanning fra hjemlandet som han ønsker å ferdigstille i Norge.

Faggruppen for tjenestekjeder har levert sin årlige rapport «Tjenestekjeder i kunnskapssektoren 2022» som viser gruppens tilnærming, beskrivelse av kartlagte brukerreiser med tilhørende utfordringer og forslag til tiltak innenfor de to områdene gruppen har sett på.

Her kan du lese tidligere rapporter: