Tjenestepensjon i privat sektor

Jeg viser til henvendelser 27. februar 2017 fra LO, 5. april 2017 fra YS og 6. april 2017 fra Finans Norge, Finansforbundet og YS Privat. Nedenfor vil jeg omtale spørsmålene som er reist om endringer i innskuddspensjon i privat sektor og om regelverket for forvaltning av garanterte pensjonsprodukter.

Les brevet her (pdf)