Transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) - Status 2018

Forfattere: Katrine N. Kjørstad, Maria Amundsen og Ingunn O. Ellis, Urbanet Analyse.

Rapporten er skrevet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og gir en statusoversikt over transportordningen for funksjonshemmede (TT-ordningen) slik den praktiseres i fylkene i 2018.

Samferdselsdepartementet har pålagt fylkeskommunene å organisere en ordning med tilrettelagt transport for personer som av ulike årsaker ikke kan bruke ordinære kollektive transportmidler. Ordningen omtales normalt som TT-ordningen. TT skal benyttes til fritidsreiser. 

Les rapporten (pdf)