"Tre milliarder grunner" - Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i Sør

Utviklingsminister Hilde F. Johnson (bildet) og barne- og familieminister Laila Dåvøy lanserte i dag Regjeringens nye utviklingsstrategi for barn og ungdom i Sør. - Det er på høy tid at vi nå får en strategi for barn og unge i utviklingsland. ”Tre milliarder grunner” har vi kalt den - hvert eneste barn fortjener en sjanse, sa utviklingsminister Frafjord Johnson under lanseringen. (17.03.05)

Norsk utviklingsstrategi for barn og ungdom i Sør

Halvparten av de over én milliard menneskene som lever i ekstrem fattigdom i verden i dag, er barn. For å intensivere arbeidet med å nå FNs tusenårsmål innen 2015, ønsker Norge å satse enda sterkere på barn og ungdom i utviklingssamarbeidet.

Derfor har regjeringen laget en utviklingsstrategi for barn og ungdom i sør som legger føringer for innsatsen for å sikre barn god helse, utdanning, beskyttelse og rett til å delta og bli hørt. Kritisk sårbare og risikoutsatte grupper skal særlig prioriteres. Det skal også utnevnes en egen ambassadør for det utviklingspolitiske arbeidet med barn og unge.

Skolebarn og skoleungdom fra norske hovedsamarbeidsland har gitt viktige bidrag til denne strategien. Fotografiene er tatt av elever i utvalgte skoleklasser i de aktuelle landene. Elever i Malawi, Tanzania, Bangladesh, Afghanistan, Nicaragua og Guatemala fikk engangskameraer av de norske ambassadene og ble bedt om å ta bilder av sin hverdag. Det kom inn mer enn 6000 bilder, og som du ser er bildene av ypperlig kvalitet.

Strategien ble lansert i den gamle stasjonsmesterboligen på Vestbanen i Oslo, torsdag 17. mars. ( Pressemelding). Lokalet rommer for anledningen en utstilling av disse bildene.

Utstillingen er åpen for skoleklasser og andre besøkende fra onsdag 30. mars til torsdag 7. april fra 10-17. Lørdag og søndag er åpningstiden 11-16. Det er laget et eget opplegg for skoleklasser. For booking ring Audun i Sølvpilen Prosjektdesign, 93 20 95 93.

Det er også laget et eget undervisningsopplegg.

Om tusenårsmålene:

  1. Informasjon fra Norad
  2. Informasjon fra FN-sambandet

Om barnekonvensjonen: