Trivsel og sosial kompetanse har høy prioritet i barnehagen

Spørreundersøkelsen 2014

Spørreundersøkelse blant barnehagestyrere og barnehageeiere viser at 97 prosent av barnehagene arbeider systematisk med sosial kompetanse og barns trivsel.

Trivsel, bemanning og kompetanse er blant tema i en stor spørreundersøkelse gjort av Trøndelag Forskning og Utvikling for Utdanningsdirektoratet.

Resultatene viser at 97 prosent av barnehagene arbeider systematisk med sosial kompetanse og barns trivsel. 85 prosent av barnehagene har rutiner for å følge opp informasjon om barns trivsel. Hele 96 prosent av barnehagestyrerne mener at personalet i barnehagen i stor, eller svært stor grad, legger til rette for at barna skal oppleve trygg tilknytning.

Les om alle resultatene her