Trygd, oppholdskrav og reiser i EØS-området

Delutredning fra utvalg oppnevnt av Kongen i statsråd 8. november 2019 for eksterngjennomgang av praktisering og håndtering av EUs trygdeforordning.

I denne utredningen drøftes tre spørsmål. Disse spørsmålene er hvilke begrensninger EØS-retten setter for å gjøre rett til syke-, pleie- og arbeidsavklaringspenger betinget av opphold på trygdestatens territorium, hvem som kan påberope slike begrensninger, og fra hvilket tidspunkt disse begrensningene har eksistert.

Les delutredningen