Undersøkelse om oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter

Undersøkelsen kartlegger oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter og ser på i hvilken grad de statlige virksomhetene som har inngått IA-avtale følger opp sykmeldte på den måten avtalen tilsier og også om andre punkter i avtalen følges opp.

Undersøkelse om oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheterPå oppdrag for Fornyings- og administrasjonsdepartementet (FAD) har Synovate MMI gjennomført en undersøkelsen for å kartlegge oppfølgingspraksis av sykmeldte i statlige virksomheter.

Undersøkelsen skal avdekke i hvilken grad de statlige virksomhetene som har inngått avtale med NAV (tidligere med Trygdeetaten) om inkluderende arbeidsliv (IA) følger opp sykmeldte på den måten avtalen tilsier og også om andre punkter i avtalen følges opp. Undersøkelsen kartlegger også nøkkelpersoners holdninger til IA-avtalen og til effekten av tiltak som hjemles i avtalen.

Undersøkelsen er gjennomført i det statlige tariffområdet med virksomheter som har inngått IA-avtaler.