National Report submitted in accordance with paragraph 15(a) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 - Norges UPR rapport

Alle FNs medlemsland skal jevnlig høres om sine forpliktelser på menneskerettighetsområdet. Norge la denne måneden fram sin rapport (UPR-rapporten) som en del av forberedelsene til høringen i desember.

I forbindelse med opprettelsen av FNs menneskerettighetsråd i 2006 ble det besluttet at alle FNs medlemsland jevnlig skal rapportere og høres om gjennomføringen av sine menneskerettighetsforpliktelser. Ordningen har fått navnet Universal Periodic Review (UPR) og er en av de viktigste nyskapingene ved opprettelsen av Menneskerettighetsrådet. Som del av denne prosessen skal Norge høres i desember 2009. Prosessen tar form av en interaktiv dialog i Menneskerettighetsrådet, og resultatet vil være en rekke anbefalinger til Norge fra FNs medlemsland.

National Report submitted in accordance with paragraph 15(a) of the Annex to Human Rights Council Resolution 5/1 - Norges UPR rapport sendt FN 8. september 2009 (pdf)