Utdir_vedlD_02102000

Styrkeproduksjon

Arbeidsgruppe 3 - Felles forvaltningsutdanning

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av fkom Petter Ask, FO/Ø.

Medlemmer:

 • Rådg Trond HilmoFD III
 • Maj Stig MyrvangHFS
 • Orlkapt Erling DanielsenSST
 • Maj Terje SkjølbergLSS
 • Maj Vebjørn UtnesFO/P.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen økonomi og personell.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

 • Sammenslåing av forsvarsgrenenes forvaltningsutdanning, inkludert en integrert stabs- og forvaltningsutdanning ved FSAF.
 • Felles forvaltningsutdanning samlet til Bergen, Stavern eller Halden uten integrert løsning med stabsskolen ved FSAF.
 • Alternativet dagens ordning (0-løsning):
 • Hærens forvaltningsskole i Halden
 • Sjøforsvarets forvaltningsskole på Haakonsvern
 • Luftforsvarets forvaltningsskole i Stavern.

3 Spesiell forutsetning

Ingen.

4 Koordinering

Arbeidsgruppe 1 og 2.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.