Utdir_vedlH_02102000

Logistikk og diverse

Arbeidsgruppe 7 - Konsekvenser for regionale og lokale lager- og verksteder

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av ob Arne Dahlberg, HFK.

Medlemmer:

 • Rådg Per MorstadFD III
 • Rådg Anders T GundersenFD IV
 • Fkons Knuth HerrefossFO/F
 • Maj Sven Erik HammerDKØ
 • Oblt Kjell HestnesDKT
 • Maj Knut BergumBTV
 • Oblt Moten DrønenDKSV
 • Maj Rune SandøDIV 6
 • Sjefsing Jon PaulsenSFK
 • Komkapt Arne S OlsenSFK
 • Oblt Bernt Arild LilandLSK /LST
 • Oblt Knut VoldHV 05
 • Oblt Frank JohansenSMSN
 • Overing Bjørn IngvaldsenFTD
 • Ob Magne HusumFO/SAN.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppen EBA og innen områdene økonomi, personell og operative forhold.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal, basert på prinsippene for og utformingen av Forsvarets logistikkorganisasjon (jfr St. prp. jr. 55 1999-00), utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

 • Konsekvensene for organisering, antall og lokalisering av lagre og verksteder i Forsvaret som følge av strukturelle endringer i Forsvarets primærvirksomhet som beskrevet i FPU og FS 2000.

3 Spesiell forutsetning

Operativ logistikk, jfr arbeidsgruppe 5.

Mulig felles utdanning av teknisk personell i Forsvaret for basisteknologi og generell systemkompetanse, desentralisering av materiell spesifikk utdanning og overføring av denne til FLO, samling av undervisningskompetanse innen videregående logistikk til en lokalisering og etablering av felles ammunisjonsutdanning for Forsvaret skal ikke vurderes av denne arbeidsgruppen. Disse og lignende tema avklares ifm etableringen av FLO, samt i den totale LTP.

4 Koordinering

ARGUS område LOG og område ORG, delprosjekt 4.1.3 (etablering av FLO-stab). Arbeidsgruppe 1, 2, 5 og 6.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.