Utdir_vedlI_02102000

Logistikk og diverse

Arbeidsgruppe 8 - Forsvarets musikk

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av rådg Brita Schawlann, FD IV.

Medlemmer:

  • Rådg Trude ValakerFD III
  • Fkons Trine HinnaFD IV
  • Orlkapt Arne KvaløFO/P
  • Maj Tom NettFMKV.


Arbeidsgruppen gis etter anmodning støtte fra kompetansegruppe innen økonomi, personell og organisasjon.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet:

  • Reorganisering av Forsvarets musikk herunder:

-Nedleggelse av dagens 7 profesjonelle militære korps

-Etablering og lokalisering av 3 til 4 nye korps.

  • En vurdering av militære amatørkorps.

3 Spesielle forutsetninger

Lokalisering av de nye korps primært til steder hvor Forsvarets musikkorps er i dag og ut ifra funksjonelle behov.

Reduksjon i årsverk med minimum 25%

Endringen til nye korps skal gjennomføres i en fase.

Tidligere utredninger skal vurderes, jfr også St meld. nr. 19 (1992-93).

4 Koordinering

Forholdet til sivil sektor.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen iht egen godkjent milepelsplan.