Utkast til ny overenskomst om proviantering av ubeskattede varer for salg om bord på ferger i såkalte korte ruter mellom Sverige og Norge

Resultat : Resultat : Forskriftsendring 08.05.2002

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: