Utredndir_vedlF

Operativ virksomhet
Arbeidsgruppe 5 - Nasjonal kommandostruktur

1 Bemanning

Arbeidsgruppen ledes av Fkom Jo Gade FO/SENST

Medlemmer:

 • Avd dir Bård Bredrup Knutsen FD II - alternativ støtte oblt Iver Tokstad FD II
 • Rådg Jon Fitje FD II - alternativ støtte rådg Arild Eikeland FD II
 • Oblt Per Erik SolliFD III
 • S rådg Thor Vidar Indreeide FD IV
 • Oblt Torgeir MandtFO/SENST
 • Oblt Tor GulbrandsenFO/SENST
 • Oblt Kåre BækkevoldFO/O
 • Oblt Svein Morten OlausenFO/I
 • reprFTD
 • Oblt Ivar F HagenlundFO/HST
 • Komkapt Jarle NæssFSTS
 • Oblt Geir WiikLstn Gråkallen
 • Oblt Harald HåvollFSAF
 • Oblt Johan LorentzenHVST.

Arbeidsgruppen gis etter anmodning faglig støtte fra kompetansegruppe EBA og innen områdene personell og økonomi.

2 Oppdrag

Arbeidsgruppen skal utrede og dokumentere iht felles mal for utredningsarbeidet den fremtidige nasjonale kommandostruktur herunder:

 • Ansvar, oppgaver, organisering og lokalisering av ett fellesoperativt hovedkvarter, inkludert operativ ledelse av Forsvarets innsatsstyrker for internasjonale operasjoner (FIST).
 • Forholdet til NATOs kommandostruktur
 • Ev behov for inntil to distriktskommandoer, herunder ev ansvar, oppgaver og lokalisering
  av disse
 • Ansvar, oppgaver, antall og lokalisering av territorielle distrikter
 • Konsekvenser ved nedlegging av HV-distriktsstaber, territorielle regimenter, distriktskommandoer, sjøforsvarsdistrikt, samt endrede oppgaver for hovedflystasjonene
 • Sambands- og informasjonssystemer for kommando og kontroll i ny kommandostruktur og rasjonaliseringspotensiale for dette.

Utredningen skal munne ut i en enhetlig og entydig anbefaling om organisasjon og lokalisering av den nasjonale kommandostrukturen .

3 Spesiell forutsetning

Integrert eller delt løsning på strategisk nivå (FD-FO) skal ikke vurderes.

Avklaring i forhold til den mobile divisjonskommandoen.

Operativ logistikk.

CAOC.

4 Koordinering

Arbeid i linjen med vurdering av nasjonal kommandostruktur, ARGUS delprosjekt 4.1 (Nye FO) og Arbeidsgruppe 2 og 7.

5 Evaluering og rapportering

Leder arbeidsgruppen rapporterer til Koordineringsgruppen i hh til egen godkjent milepelsplan.