Utredning om mellomlagerløsning for brukt reaktorbrensel og langlivet mellomaktivt avfall (NOU 2011:2)

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 30.09.2011