Utvidelse av ordningen med vernepliktig akademisk befal

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Forsvarsdepartementet

Forsvarsdepartementet (FD) nedsatte våren 2009 en arbeidsgruppe med oppdrag om å følge opp de føringer og intensjoner for VAB som ligger i de styrende dokumenter.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 13.11.2009