Utvidelse av sikkerhetslovens anvendelsesområde til Svalbard og Jan Mayen, endringer i forskrift om personellsikkerhet

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 03.04.2013