Valutalova

Finansdepartementet

Lov 14. juli 1950 nr. 10 om valutaregulering

Lova er, med unntak av §§ 4, 7, 8 og 10, opphevd med lov 20 juni 2003 nr. 44 (i kraft 1 jan 2004 iflg. vedtak 19 des 2003 nr. 1600). - Jfr. lov 28 mai 2004 nr. 29.

Departementet kan gjeva føresegner om utførsle og innførsle av innanlandsk og utanlandsk betalingsmiddel og verdepapir og av innskotsbok i bank eller liknande institusjon.

Se loven på lovdata.no