Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vedtak 2. september 2013 om endring av vedtak 28. november 1994 nr. 1064 om delegering av myndighet etter ligningsloven § 4-3 nr. 3 og § 4-4 nr. 7

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) §§ 4-3 nr. 2 og 4-4 nr. 7

Fastsatt av Finansdepartementet 2. september 2013 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) §§ 4-3 nr. 2 og 4-4 nr. 7

                                                            I
Delegasjonsvedtakets tittel skal lyde:
Delegering av myndighet etter ligningsloven § 4-3 nr. 2 og § 4-4 nr. 7

Delegasjonsvedtakets hjemmelsfelt skal lyde:
Fastsatt av Finans- og tolldepartementet 28. november 1994 med hjemmel i lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-3 nr. 2 og § 4-4 nr. 7.

Delegasjonsvedtaket skal lyde:
Finansdepartementet delegerer med dette til Skattedirektoratet myndighet etter lov 13. juni 1980 nr. 24 om ligningsforvaltning (ligningsloven) § 4-3 nr. 2 og § 4-4 nr. 7.

Vedtaket avløser delegering av myndighet etter ligningsloven § 4-3 nr. 3 og § 4-4 nr. 7 vedtatt 15. oktober 1990 og 24. oktober 1991 nr. 742, samt delegeringsvedtak 5. mars 1984 nr. 3450 angående ligningsloven § 6-16 bokstav b.

                                                            II
Vedtaket trer i kraft straks.

Tilhørende lov

Til toppen