Vedtak om endring i Stortingets vedtak om særavgifter til statskassen for budsjettåret 2017 om avgift på motorvogner mv. A. Engangsavgift for budsjetterminen 2017

Fastsatt av Stortinget 21. juni 2017

Frå 1. juli 2017 gjer ein følgjande endring i Stortingets vedtak 17. desember 2016 nr 1673 om avgift på motorvogner mv. A Engangsavgift for budsjetterminen 2017:

§ 2 fyrste ledd avgiftsgruppe F skal lyde:

Avgiftsgrupper

Egenvekt (kg)

Motoreffekt (kW)

NOX-
utslipp (mg/km)

CO2-
utslipp (g/km)

Slagvolum
(cm3)

Sats per enhet (kr)

Vrak-pant
avgift (kr)

Avgiftsgruppe F

 

 

 

 

 

 

0

Motorsykler

 

 

 

 

0–125

0

 

 

 

 

 

126–900

33,60

 

 

 

 

 

over 900

73,68

 

Motorsykkel med plikt til å
dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp, og med

 

 

 

 

 

 

 

-         

 

 

 

0–75

 

0

 

 

 

 

76–140

 

630

 

 

 

 

over 140

 

800

 

Motorsykkel uten plikt til å dokumentere drivstofforbruk og CO2-utslipp

 

 

 

 

 

8 254

 

 

 

0–11

 

 

 

0

 

 

over 11

 

 

 

261,38

 

Til toppen