Veileder i etatsstyring

Finansdepartementet har utarbeidet en veileder i etatsstyring. Siktemålet har vært at dokumentet kan være til inspirasjon for departementene.

Veilederen er tilgjengelig på DFØs nettsider.