Veileder/merknader til partilovforskriften

Versjon 1.0

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3,4 og 5.

I veilederen gir departementet kommentarer til forskriftsbestemmelsene i kapittel 3, 4 og 5. Det gis også begrepsforklaringer og eksempler på regelanvendelsen på utvalgte områder. Til enkelte paragrafer og ledd er det ikke vurdert å være behov for nærmere forklaringer.

Veileder/merknader til partilovforskriften kapittel 3, 4 og 5 (pdf)