Veileder til samfunnssikkerhetsinstruksen

Formålet med denne veilederen er å bidra med råd og anbefalinger om de prosessene og metodene departementene kan anvende for å oppfylle kravene i samfunnssikkerhetsinstruksen, fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet (JD). Veilederen erstatter DSBs veileder for departementenes systematiske samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid fra 2015.

Les dokumentet