Veiledningshefte om utarbeidelse av sosialrapport ved søknad om adopsjon

Barne- og likestillingsdepartementet, fastsatt juni 2018 (etter lov 16. juni 2017 nr. 48 om adopsjon, som trer i kraft 1. juli 2018).

Q - 1246