Verneplan for Langsua

Miljøverndepartementet legger med dette fram forslag om opprettelse av Langsua nasjonalpark som er en utvidelse av eksisterende Ormtjernkampen nasjonalpark, opprettelse av landskapsvernområdene Haldorbu, Storlægeret, Dokkfaret og Espedalen, opprettelse av naturreservatene Kjølaåne, Røssjøen, Skardberga, Oppsjømyra og Hersjømyrin, samt utvidelse av eksisterende Hynna naturreservat.

Last ned kongelig resolusjon. (pdf)