Verneplan for skog- vern av 49 skogområder

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette opprettelse av 49 naturreservater i skog i medhold av naturmangfoldloven. 32 av områdene er nye naturreservater, mens 17 av områdene er utvidelse av eksisterende naturreservater.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)