Verneplan for skog

Klima- og miljødepartementet (KLD) tilrår med dette å opprette 18 nye verneområder i skog, hvorav ett område i medhold av markaloven og de øvrige i medhold av naturmangfoldloven. 5 av områdene er utvidelser av eksisterende naturreservater.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)