Virksomhetsplan for Forsvarsdepartementet 2011

Les Forsvarsdepartementets virksomhetsplan for 2011 her.

Les Forsvarsdepartementets virksomhetsplan for 2011 her (pdf, 612 kb.).