Voksenagronomen - utredning av en nasjonal modell

TFoU-rapport 2017:3

Utgiver: Trøndelag Forskning og Utvikling AS.
Forfattere: Margrete Haugum, Bjørnar Sæther, Merethe Lerfald, Roald Sand.