Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 2004-2007

Denne handlingsplanen har et perspektiv på hjelp og beskyttelse som tar volds- og trusselutsatte og deres erfaringer på alvor. Tiltakene skal støtte egen innsats for å komme ut av situasjonen, og gjøre det mulig å ta omsorg for eget og eventuelle barns liv.

Handlingsplan

Vold i nære relasjoner

(2004 – 2007)