Voldsmålingen 2012

Flere tusen kvinner og barn lever med vold og mishandling som en del av hverdagen. Det viser Justis- og beredskapsdepartementets voldsmåling. Både politi og hjelpeapparatet opplever en økning i antall saker og henvendelser.

Les rapporten her (pdf)