Vurdering av nattogtilbud på strekningen Oslo–København

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Jernbanedirektoratet utredet muligheten for å etablere et nattogtilbud på strekningen Oslo–København.

Les rapporten her

Les Samferdselsdepartementets pressemelding av 25. november om rapporten og videre prosess her.