Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre (V).

Regjeringens medlemmer

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den var utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 gikk også Venstre (V) inn i regjeringen. I tillegg til statsministeren er det 19 ministre i regjeringen.

Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse.

Regjeringen Solberg rundt møtebordet i regjeringskonferanse i Glacisgata 1 i Oslo 23. april 2018.
Regjeringen Solberg i regjeringskonferanse 23. april 2018 i Glacisgata 1. Foto: Torgeir Haugaard/Forsvaret

Norges regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, statsråder og statsrådenes politiske medarbeidere siden 1814. Den trekker enkelte historiske linjer mellom den begynnende rikssamlingen på 800-tallet og gjenopprettelsen av et norsk statsapparat i 1814.

Til toppen