Regjeringen Solberg

Erna Solbergs regjering ble utnevnt i statsråd 16. oktober 2013. Den er utgått av Høyre (H) og Fremskrittspartiet (FrP). 17. januar 2018 ble regjeringen utvidet med Venstre (V). 22. januar 2019 ble regjeringen utvidet med Kristelig Folkeparti (KrF). 24. januar 2020 gikk FrP ut av regjeringen.

Regjeringen Solberg
22. juni 2021: Norges regjering: 1. rad fra venstre: Helse- og omsorgsminister Bent Høie, finansminister Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby, statsminister Erna Solberg, barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, justis- og beredskapsminister Monica Mæland og utenriksminister Ine Eriksen Søreide. 2. rad fra venstre: Samferdselsminister Knut Arild Hareide, kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup, distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland, arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen, forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og næringsminister Iselin Nybø. 3. rad fra venstre: Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn, kultur- og likestillingsminister Abid Raja, utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad, forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim, olje- og energiminister Tina Bru og fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Torbjørn Kjosvold/Forsvaret

Regjeringen i arbeid

Betegnelsen regjeringen brukes i dagligtale med to betydninger; om kollegiet samlet under Kongens ledelse i statsrådsmøte, og om kollegiet samlet under statsministerens ledelse i regjeringskonferanse.

Norges regjeringer siden 1814

Dette er en oversikt over Norges regjeringer, statsråder og statsrådenes politiske medarbeidere siden 1814. Den trekker enkelte historiske linjer mellom den begynnende rikssamlingen på 800-tallet og gjenopprettelsen av et norsk statsapparat i 1814.